Doradztwo zawodowe

Program Doradztwa Zawodowego

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II W Sztumie

na rok szkolny 2012/2013

 

Założenia  Doradztwa Zawodowego

·        wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

   ·        preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,

·        na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).

Ma charakter planowych działań.

Koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego.

Opracowała

Ewa Cywińska

więcej informacji do pobrania