Świetlice szkolne

W naszej szkole działają dwie świetlice:

 świetlica opiekuńczo-wychowawcza       świetlica socjoterapeutyczna