Zajęcia dodatkowe w naszej szkole

ZAJĘCIA DODATKOWE ROK SZKOLNY 2011/12

 

 

Imię i nazwisko

Temat zajęć

kiedy

1

Joanna Kaszuba

-„Spotkanie młodych tłumaczy”

-kółko j. angielskiego

Środa 15.20 ,klasy II

Poniedziałek 13.40 klasy III

2

Maria Nawojczyk-Dornig

-Przygotowanie do egzaminu jęz. klas III oraz przygotowanie do konkursu j. niem.

-kółko brydżowe

 

Czwartek 13.40-14.25

Czwartek 14.35-15.20

3

Leon Misiuk

-kółko informatyczne-przygotowanie do konkursów inf.

-Upowszechnianie nowych technologii informatycz.

Czwartek 1425 - 1600

4

Andrzej Omieczyński

-szkolne koło „Caritas”

Poniedziałek 1430 - 1600

5

Iwona Kotowska

-kółko motoryzacyjne(przygotowanie do konkursu BRD

-przygotowanie do egzaminu na kartę motorową

Czwartek 1440

6

Eugeniusz Richert

-przygotowanie do konkursów

-rozwiązywanie trudnych problemów i zadań fizycznych w zakresie rozszerzonym.

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Czwartek 1330

Czwartek 1430

Środa 1330

7

Marta Seńko

-Świat gier planszowych

Czwartek 800 - 845

Czwartek 1340 - 1425

8

Monika Sowała

-kółko j. niemieckiego (zdw)

- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Poniedziałek 13.40-14.20

Środa 8.00 – 8.45

9

Aleksandra Budzowska

-kółko historyczne (przygotowania do konkursów historycznych i egzaminu gimnazjalnego)

-kółko historyczne(realizacja projektów „Młodzi Aktywiści Prezydencji”, „Młody Obywatel”

- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i konkursów historycznych

Wtorek 8.00-8.45

 

Wtorek 14.35-15.20

10

Halina Onasz

-kółko j. migowego

-kółko dekoratorskie

Środa 12.30-13.30

Czwartek 12.30-13.30

11

Ludmiła Zdziennicka

-kółko filmowe

Wtorek 13.30-15.20

12

Rafał Zdziennicki

-kółko muzyczne

Wtorek 15.20-16.50

13

Zofia Ościak

-kółko biblioteczno-dekoratorskie

Czwartek 13.00-15.00

14

Teresa Kmiecik-Zagarska

-kółko przyrodnicze

-zdw z biologii i geografii

Czwartek 14.30-15.20

Poniedziałek 14.25 – 15.20

15

Bożena Jesionkowska

-kółko matematyczne „W krainie liczb”

- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla kl. III

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Środa 14.30

Wtorek 8.00 -8.45

Piątek 8.00 – 8.45

16

Małgorzata Szpalerska

-kółko teatralne -„Mów śmiało”

- zdw j.polski

Poniedziałek 15.30 -16.30

Poniedziałek 14.35 – 15.20 kl.I, 8.00 – 8.45 – kl.II

17

Eleonora Karzarnowicz

-koło historyczne

-koło europejskie

Poniedziałek 13.00-15.00

Środa 13.30-17.00

18

Mirosław Zarański

- siatkówka chłopców

Piątek 14.30-16.00

19

Piotr Bełz

- koszykówka chłopców

Środa 15.30-17.00

20

Adam Szpalerski

-siatkówka dziewcząt, lekkoatletyka dz. i chł.

Wtorek 15.30-17.00

21

Arkadiusz Piróg

-piłka ręczna dziewcząt

Czwartek 15.30-17.00

22

Magdalena Urbanowska

-koszykówka dziewcząt

Poniedziałek 15.30-17.00

23

Jolanta Pestka

-DKF-dyskusyjny klub filmowy Cinema Max

Środa 16.00-18.00

24

Lilianna Bojanowska

 

-Sztuka pisania

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Poniedziałek 13.40-14.25

Środa 14.35 – 15.20

25

Wioletta Konkol

 

-MAT magiczny świat-kółko matematyczne gł. Kl.II i III

 

-konsultacje dla klas II

- konsultacje dla klas III

Wtorek , 8.00 -8.45 13.40-14.25

Środa 8.00 -8.45

Poniedziałek, środa – 14.35 – 15.20

26

Anna Raczkowska

 

-kółko wiedzy obywatelskiej

-kółko historii lokalnej

Wtorek 8.00-8.45

Piątek 13.40-14.25

27

Anna Babik

 

-przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Czwartek 14.35-15.20

28

Beata Osińska

 

- kółko j.angielskiego

Czwartek – 13.40 – 15.20

29

Ewa Adamska

-jeśli masz problem z chemią- zapraszam-zdw

Czwartek 13.20 -15.20

30

Krzysztof Jagielski

-kółko geograficzne

Poniedziałek ,wtorek 8.00-8.45

31

Anna Zdziennicka

-koło biologiczne „Miłośnicy przyrody”

Środa 14.30- 16.00

32

Barbara Siwirska

Zdw – zajęcia wspierające

Wtorek 8.00

33

Alina Winkiel

Zdw – j.polski

Środa 8.00 -8.45

Czwartek 13.40 -14.25

 

34

Cywińska Ewa

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze

Środa 14.30 -15.30

Wtorek 14.30 – 15.30

 

35

Agnieszka Krupa

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Wtorek 8.00 – 8.45

Środa 12.45 – 13.30

Środa 13.40 – 14.25

36

Agnieszka Żejmo

 

Zajęcia z psychologiem w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Środa 8.00 – 9.00

37

Tomasz Litwin

 

Zajęcia z pedagogiem w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Środa 12.30 – 13.30

Piątek 8.00- 9.00