TERMINY TESTÓW SEMESTRALNYCH (II ŚRÓDROCZE )

 

Przedmiot

 

Język polski

 

Historia/Wos

 

Język obcy

 

Matematyka

 

Fizyka

 

Biologia

 

Chemia

 

Geografia

Termin

 

14.05.2013r.

8.00 -8.45

 

 

16.05.2013r.

8.00 -8.45

 

 

27.05.2013r. 8.00 -8.45

 

 

29.05.2013r. 8.00 -8.45

 

 

04.06.2013r. 8.00 -8.45

 

 

06.06.2013r. 8.00 -8.45

 

 

10.06.2013r. 8.00 -8.45

 

 

12.06.2013r. 8.00 -8.45

 

Dzień tygodnia

wtorek

czwartek

poniedziałek

środa

wtorek

czwartek

poniedziałek

środa

Ze względu na zaplanowane wycieczki klasowe testy semestralne nie mogą odbyć się w dniach 20 – 24 maja 2013r.