26
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 IP 2B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
AB 2B j.angielski
IP 2B e_wczesnoszk
2 8:55- 9:40 IP 2B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
3 9:50-10:35 IP 2B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
AB 2B j.angielski
IP 2B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
4 10:50-11:35 BR 3B e_wczesnoszk
AF 3B j.angielski
BR 3B e_wczesnoszk
IP 2B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
5 11:50-12:35 BR 3B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
6 12:45-13:30 BR 3B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
BR 3B e_wczesnoszk
7 13:40-14:25 AF 3B j.angielski
BR 3B e_wczesnoszk
  BR 3B pozal.wiedzy
 
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum